Personlig udvikling/egenterapi for professionelle fx psykologer, psykoterapeuter & andre

 

Betingelser og generelle vilkår

 

 

Tilmelding

Samtidig med tilmeldingen indbetales den fulde afgift for deltagelse - dette med mindre andet er aftale med Hygum & Kragh - hvorefter tilmeldingen er bindende og det indbetalte beløb refunderes desværre ikke. Står du i en situation hvor du alliigevel ikke kan deltage efter du har tilmedt dig, så vil vi gerne være behjælpelige og forsøge at sælge din plads og/eller du kan selv finde en ande deltager, der kan overtage din plads.

 

Fremmøde regler

Hygum & Kragh følger de retningslinjer, der er udarbejdet af Dansk Psykologforening og der forventes 100 % fremmøde af alle deltagere. Der vil i visse tilfælde, f.eks. alvorlig sygdom, være mulighed for at indgå aftale med Hygum & Kragh om erstatningstimer. Erstatningstimer vil som udgangspunkt blive afregnet til fuld timepris, men Hygum & Kragh foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. I andre tilfælde kan du blive tilbud at deltage i det du mangler på det næste hold vi afholder.

 

Ændringer og aflysning af gruppe fra Hygum & Kragh

I tilfælde af aflysning af en gruppe eller gruppesamling pga. uforudsete omstændigheder*, er Hygum & Kragh forpligtet til at arrangere en ny gruppe/dato snarest muligt. Prisen for den pågældende gruppe vil ikke blive refunderet. *Dette er fx hvis en af vores gamle forældre bliver alvorligt syge/dødsfald.

 

Sundheds tilstand & ansvar

Ved din tilmelding til dette gruppeforløb erklærer den enkelt deltager sig så være sund & rask og i stand til helbredsmæssigt at deltage i forskellige typer af yogaklasser. Det oplyses endvidere at områderne både i Goa og på Samsø ikke er så velegnet for gangbesævrede. Deltagelse sker således på eget ansvar.