Yoga, mindfulness & compassion

- i feltet mellem krop & psyke

 

HOLD 2, 24-29. MAJ 2020, SAMSØ - NB! AFLYST pga af Coronakrisen

 

Målet med gruppeforløbet er udvikling af medfølelse og ro – i os selv, for os selv og for andre.

 

Målgruppe

Hygum & Kragh udbyder i samarbejde en personligudviklingsgruppe for professionelle fx psykologer på vej mod specialistuddannelse, psykoterapeuter, læger, fysioterapeuter, lærere, pædagoger o. lign.

 

Form

Forløbet er erfarings– og oplevelsesorienteret og bygget op omkring meditationer, yogastillinger/flow, forskellige typer af øvelser, korte oplæg og gruppedialoger. Sigtet med gruppen er udvikling af medfølelse, indre ro og balance – i os selv, for os selv og for andre. Vi vil arbejde med at ‘refraime’ kropslige indre oplevelser i en narrativ praksis.

Hovedvægten af det personlige arbejde foregår i mindre grupper. Vi tilstræber, at du kommer sammen med så mange som muligt af de øvrige deltagere i løbet af de i alt 7 dage udviklingsgruppen løber over. I den store gruppe meldes ind/tjekkes ind på forskellig vis efter hver øvelse, så vi løbende følger – og bevidner - hinandens personlige udviklingsprocesser. I den store gruppe er der således ikke tale om decideret ’dyb’ terapi i gruppe men snarere en personlig melding/tjek-ind/ tilkendegivelse af de aftryk/indtryk eller efterklag øvelserne har sat i gang hos den enkelte. Fokus i forløbet er din egen proces.

 

Indhold

Den personlige udviklingsgruppe vil have fokus på dig som professionel på arbejde – dit møde med klienternes smerte og lidelse – samt på dit forhold til dig selv. Lidt kliché-agtigt omtales personlighedens rolle i omsorgsfag ofte som det vigtigste arbejdsredskab. I den personlige udviklingsgruppe er din fortsatte udvikling af kærlig omsorg til dig selv i særlig grad i fokus. Forløbet sigter mod at berige både dit kliniske arbejde, herunder konkrete ideer til inddragelse af yoga stillinger, mindfulness og/eller self-compassion i dit professionelle arbejde, samt bidrage til at skabe større selvindsigt og indre balance – privat og professionelt.
 

  • Vi vil lege med at koble kropslige erfaringer med sproglige bevidstgørelser
  • Vi vil beskæftige os med hvad en kropslig tilgang til personlig udvikling gør muligt
  • Vi vil undersøge, hvordan vi kan arbejde med forskellige yogastillinger for at fremme hensigtsmæssige
  • følelsesmæssige tilstande med henblik på at berolige nervesystemet
  • Vi vil undersøge, hvordan vi via yoga og meditation – dvs. erfaringer med det indre - kan transformere
  • dette ind i et fællesskab – ligesom fællessang i kirken – så individet får en oplevelse af ikke at stå
  • mutters alene med de svære ting livet til tider byder på
  • Vi vil arbejde med forskellige former for meditation inspireret af mindfulness og mindful self-compassion samt typer af vejrtrækningsøvelser
  • Vi vil arbejde med narrative interviews og bevidning for at koble de meditative og kropslige erfaringer til en sproglig forankret erkendelsesproces

Sådan kunne en dag se ud:

07.30-8.30: Morgenmad

08.30-10.30: Morgenyoga & meditation

10.30-13.00: Forskellige oplæg, øvelser, diskussioner, praksis

13.00-17.00: Frokost og eftermiddags pause

17:00-18.30: Aften meditation/mindfulness/self-compassion

18.30-19.30: Aftensmad

20.00-21.00: Aftenprogram fx fællessang, dans, oplæsning, lege som knytter ind i teamet for den personlige udviklingsgruppe         

 

Gruppeledere
Gruppen ledes af psykologerne Lone Hygum, godkendt specialist i pædagogisk psykologi og klinisk psykologi, og Lene Kragh, godkendt specialist i psykoterapi og klinisk psykologi.

Lone og Lene har gennem hele deres arbejdsliv være optagede af at medvirke til at skabe forandring for mennesker – både i organisatoriske og kliniske sammenhænge. Begge har brede praktiske erfaringer som psykologer bag sig – inden for undervisning/formidling/ledelse/undersøgelser/terapi etc.

Vi er begge optaget af feltet mellem krop og psyke og er begge yogalæreruddannede.

Det er mennesket før metoden, hvilket for os betyder, at vi er optagede af, at de problemstillinger som mennesker kommer med mødes åbent og nysgerrigt frem for at skulle tilpasse sig en bestemt teori og metodik. Vi står begge på et bredt fundament af narrativt/systemisk metode kombineret med Compassion Foucused Therpy, mindfulness og self-compassion samt yoga. Gruppeforløbet vil have det narrative som 'grundlagsteori' jf. Psykologforeningens krav.

Som professionelle er vi er legende og undersøgende i de forskellige metoder uden at give forrang og uden at være dogmatiske.

 

Omfang og opstart
Omfanget er 40 timer, der kan bruges til psykologers specialistuddannelse. Gruppen mødes 6 dage på Samsø og efterfølgende 1 dag, hvor gruppen mødes i Roskilde til en opfølgningsdag (lørdag), hvor vi går i dybden med de erfaringer, vi har gjort os. I alt 40 timer.

Der kan som udgangspunkt maksimalt være 12 deltagere i gruppen jf. psykologforeningens nuværende regler for personlige udviklingsgrupper (januar 2019).

 

Retreat
Retreatet finder sted fra søndag til fredag – dvs. 5 nætter - på Mellem-rummet http://mellem-rummet.dk/

Skøn økologisk morgenmad, frokost og aftensmad samt vand inkluderet i prisen. Delt dobbeltværelse er inkluderet i prisen.
 

På dagen i Roskilde vil der være kaffe, te og sødt, men deltagerne skal selv stå for frokost.

Datoer hold 2 på Samsø

Uge 22, d. 24.-29. Maj 2020 – gruppen starter søndag den 24. maj 2020 kl. 18.00.

Ankomst på Mellemrummet i løbet af dagen - værelser står til rådighed fra ca. kl. 17.00 samme dag.

Programmet på Samsø slutter fredag den 29. maj efter kl. 11.00.

 

Lørdag den 20. juni 2020 i Roskilde kl. 10.00-14-00

Tilmelding

Jeg tilmelder mig hermed personlige udviklingsgruppe for professionelle ved Hygum & Kragh.

Pris: 13.500 kr. (OBS! Transport ikke inkluderet til/fra Samsø/Roskilde)

Du har mulighed for at tilmelde dig til EARLY BIRD pris (kr. 12.500,-), hvis du kan tilmelde dig samt indbetale det fulde beløb til vores bank senest den 29/02-2020 - dvs vi skal have modtaget din tilmeldingsblanket samt har modtaget din indbetaling i vores bank inden den 29/02-2020.

Tilmeding:
Ved tilmelding skal overføres det fulde beløb til konto i Danske Bank: Reg. nr.  3409 kontonr: 12788703. Har du brug for at betale i 2 rater så skriv til Lene, så finde vi ud af det.

Deltagere optages i den rækkefølge som beløbet indbetales til vores konto.

 

Samtykke erklæring & betingelser

Jeg accepterer, at når jeg tilmelder mig denne udviklignsgruppe bruges data udelukkende til at udskrive faktura og lave deltagerliste, med navn, telefonnummer, mailadresse og adresse, som uddeles på Samsø eller før på forespørgsel, således at deltagerne fx kan kontakte hinanden indbyrdes, hvis der er brug for det, fx i forbindelse med kooridnering af rejse til Samsø.

Se øvrige betingelser ved at klikke her (pdf).

Hold 2 - Samsø

Hvor skal reningen sendes til?

Hvor skal regnngen sendes til?

Jeg har læst & acceptere betingelser

Deltagere fra hold 1 siger:

Jeg er meget tilfreds med de processer I har sat i gang og føler mig meget lettere

Jeg var særligt glad for jeres (red: Lene&Lone) måde at være på, - jeg har følt mig tryg og mødt i jeres selskab

Tak for en dejlig uge – jeg kan ikke huske hvornår jeg sidst havde samme ro og balance i mit indre såvel i mit ydre

I er begge meget rolige, nærværende og supplerer hinanden godt

Jeg har fået rigtigt gode perspektiver og er styrket i self-compassion til både den personlig og faglige vej videre i livet

Det har været en 1.000 gange federe - og bedre  - oplevelse at være med her end jeg havde regnet med før jeg tog af sted

Dejligt program/koncept I har udviklet – jer er ’man’ trygge ved – bliv ved med det

Tusinde mange tak for ugen, den har været helt særlig for mig og har hjulpet mig videre i min udvikling

Mit bedste råd til Lone/Lene er at I skal blive ved med at være så imødekommende som I er

"TAK"

"I får min varmeste anbefaling..."