Outcome Rating Scale (ORS)

Instruktion:

"Når du kigger tilbage på den tid, der er gået siden sidste samtale (inkl. I dag), skal du vurdere, hvordan du har haft det på følgende områder af dit liv. En markering i det lave område til venstre (under 5) markerer, at du har haft det dårligt, mens en markering til højre for 5 markerer, at du har haft det godt”.

 

Lav en markering på skalaen.

 

 

1. Generelt (Generel følelses af velbefindende)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                                                           

 

2. Individuelt (Personligt velbefindende)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

3. Nære relationer (familie, nære venner, osv)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

4. Socialt (Arbejde, skole, bekendte)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

SUM/i alt =____________