“We need no longer wander around in the darkness, stumbling from one disastrous relationship to another’ - Dr. John Gottman*


Emotionsfokuseret parterapi (EFT) baserer sig på solide og valide forskningsresultater af Dr. Sue Johnson

Succesraten for Emotionsfokuseret Parterapi er høj. Optimalt udbytte kræver at parret gennemgår hele forløbet på minimum 8-12 sessioner og arbejder selv imellem sessionerne.

Et forløb strækker sig fra 8 til 12 sessioner som det korteste for en sandsynlig og sikker holdbarhed af parterapien. For nogle par med særlige lange og vanskelige udfordringer er 15 – 25 sessioner et realistisk antal.

Fase 1 består af samtaler om at komme videre og stoppe den negative cyklus, I som par befinder jer i. I den negative dans escalerer selv mindre konflikter og parret føler afstand og følelsesløshed. Irritation, vrede og frustration overtager de trygge og ønskværdige følelser imellem os som par.

Fase 2 handler om at forstå de bagvedliggende følelser, som trækker os som par ind i ‘den negative dans’. I den negative cyklus dominerer angreb, irritation og vrede, eller på den anden side opgivelse af alt håb.

Når vi som par sætter ord på de bagvedliggende følelser kan vi åbne os for hinanden på en ny måde. Finde forståelse, nærhed og samhørighed.

Fase 3 I den sidste og vigtige fase finder vi som par nye løsninger på gamle udfordringer, og det vigtigste: kan få delt det der er svært, og sammen blive kreative for vores liv, drømme og håb.

Der forskes løbende i EFT og er den terapiform for par der bedst kan anbefales par med traumer eller tilknytningsbrud. EFT egner sig bedst for parret der vil være sammen, også selv om det er svært og der er udfordringer. Er man i tvivl om man vil blive i sit parforhold anbefaler jeg et afklarende forløb over 1-3 samtaler.

Vil I vide mere? Læs Dr. Sue Johnsons bog ‘The Love Secret’ eller på dansk ”Hold mig”, her beskrives forskningen, som EFT bygger på. ‘Hold Mig’ af D. Sue Johnson er skrevet til par.

------

* fra Gottman's forord til Johnsons bog 'Hold mig*